Vakkennis postpartum-doula

Eindtoets.
Goed bezig! Als je bij deze pagina komt, heb je alle online lessen doorlopen, voordat je de eindtoetsen kan gaan maken, is het de bedoeling dat je ook de praktijkdagen allemaal gevolgd hebt en je stages succesvol hebt afgerond.

Ben je daar al? Gefeliciteerd, je bent bijna klaar met de opleiding!

Dit toetsonderdeel spitst zich toe op de vakkennis als postpartum-doula.
Eindtoetsen zijn bedoelt om parate kennis te toetsen, maar ook om te zien of je van alle onderwerpen weet waar je de informatie kan vinden die je niet direct paraat hebt. Het is voor de opleiding een middel om te zien of alle kennis duidelijk is overgebracht. En voor jou om te kijken wat je al beheerst en wat er mogelijk nog wat aandacht nodig heeft.

Deze toets is een open boek toets. Pak gerust je lesstof erbij en lees dingen nog eens na. Immers als doula hoef je ook geen wandelende encyclopedie te zijn, als je maar weet waar je gedegen informatie kan vinden of hoe je een goede doorverwijzing geeft.
Hoe deze toets werkt, is dat wanneer je start met een deeltoets, je in een keer dat onderdeel af moet ronden.
Alleen wanneer de toets tot het eind is gemaakt, wordt de vordering opgeslagen.
Je krijgt mogelijk geen melding als de toets voldoende voldaan is, echter kan je de volgende toets pas maken wanneer je de vorige toets met een voldoende heb afgerond. Mocht de volgende toets dus niet open krikken, heb je mogelijk nog te veel vragen onjuist beantwoordt. De toets geeft maximaal 1 herkansing. Mocht de volgende toets dan nog steeds niet openen, kan je het beste een bericht via what’s app sturen naar Farola. Zij kan dan indien nodig een extra herkansing voor je aanzetten of met je bespreken waar je tegenaan loopt in het beantwoorden van de vragen.

Je kan steeds een los toetsonderdeel per keer volgen, je hoeft dus niet de hele toets in een keer te volgen.

Voor nu veel succes met deze laatste loodjes!